Patrolowo-interwencyjny pojazd dla policji, który powstał przy współudziale Spółki Celowej UEP jest już w Poznaniu. W poniedziałek rozpocznie trwający miesiąc test w warunkach codziennej pracy funkcjonariuszy. 

Prototyp pojazdu został stworzony w ramach projektu badawczo-rozwojowego przez konsorcjum trzech partnerów: Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (koordynator), Spółki Celowej UEP (partner naukowy) i Domu Samochodowego GERMAZ (partner przemysłowy). Projekt ma na celu stworzenie od podstaw pojazdu, który będzie możliwie najlepiej dopasowany do potrzeb i oczekiwań policjantów.
Podczas prac nad prototypem PRAETORIANA stworzono 20 autorskich rozwiązań, które zapewniają między innymi wielofunkcyjność pojazdu i możliwość jego pełnej konfiguracji. Samochód sprawdzi się zarówno w codziennym patrolu, jak również w sytuacji zabezpieczenia imprezy masowej takiej jak mecz, czy koncert. 

Teraz cztery jednostki policji przez miesiąc będą testować pojazd, by ocenić skuteczność wprowadzonych rozwiązań i wprowadzić udoskonalenia.