Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP został powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.