Doktor hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP został zakwalifikowany do grona ekspertów Narodowego Instytutu Wolności działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NIW jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jego zadaniem jest zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów oraz gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim.