Atrakcyjna oferta podwyższania kompetencji dla studentów Wydziału Ekonomii!!! Zapraszamy studentów Wydziału Ekonomii do udziału w Projekcie Podnoszenia Kompetencji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą do niego przystąpić studenci dzienni i zaoczni 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich z kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Polityka Społeczna.

W projekcie oferujemy różne formy wsparcia w ramach 5 zadań:
  1. certyfikowane szkolenia, np. na Maklera Papierów Wartościowych lub Eksperta ds. doboru produktów finansowych;
  2. zajęcia warsztatowe, np. Kreatywne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem Design Thinking, Analizy decyzyjne, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, English in Business, Zarządzanie instytucją finansową;
  3. zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, np. Komunikacja i praca w grupie, Akademia Młodego Ubezpieczeniowca, Administracja kadrami;
  4. zadania praktyczne w formie projektowej, tj. E-Tandem in English, E-Tandem in Deutsch;
  5. wizyty studyjne u polskich i zagranicznych pracodawców (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina).
Każdy uczestnik projektu wybiera jedną formę wsparcia w ramach 3 różnych zadań (np.  jedno certyfikowane szkolenie, jeden warsztat i jedną wizytę studyjną). Dzięki temu podnosi różne kompetencje i zdobywa różne kwalifikacje szczególnie pożądane na rynku pracy!

Nie zwlekajcie: rekrutacja na zajęcia przewidziane w tym roku akademickim trwa tylko do 31 października br.!

Pierwsze zajęcia już w listopadzie 2017 roku. Uczestnicy szkoleń i wyjazdów organizowanych w ramach projektu są zwolnieni z zajęć dydaktycznych odbywających się w tym samym czasie.
Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie na stronie Wydziału Ekonomii w zakładce „Projekt kompetencyjny dla studentów WE”.