Kilkaset osób przyszło 16 marca na Drzwi Otwarte na UEP.


Każdy z odwiedzających mógł zwiedzić cztery strefy: 

  • Strefę Kandydata, gdzie można było uzyskać informacje na temat prowadzonych na UEP kierunków i specjalności,
  • Strefę Studenta, gdzie można było porozmawiać z członkami studenckich kół naukowych i wziąć udział w zorganizowanych przez nie konkursach, quizach i grach,
  • Strefę Sportu, gdzie członkowie AZS zarażali licealistów swoją pasją do sportu,
  • Strefę Absolwenta, gdzie Biuro Karier i Relacji z Absolwentami prezentowało obiecującą przyszłość, która czeka naszych absolwentów po studiach.

Kandydaci na studentów mogli też zwiedzić Bibliotekę Główną UEP i Czytelnię. Na wszystkich, którzy zebrali pieczątki do pierwszego w życiu indeksu, czekała nagroda – bilet na „Wilka z Wallstreet”.