Blisko 240 uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum będzie mogło rozpocząć naukę w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Do 28 lutego 2017 r. potrwają zapisy na Akademię Młodego Ekonomisty (program dla gimnazjum) i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (program dla dzieci z 5 i 6 klas szkoły podstawowej). Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy biznesu.

Pierwsze zajęcia odbędą się 23 marca 2017 r.

Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w strefach odczuwalnych przez każdego obywatela. Wykłady połączone są z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, członkowie rządu Spotkania mają charakter interaktywny, po części wykładowej młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac.