O możliwych obszarach współpracy między publicznymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce a Kancelarią Prezydenta RP rozmawiali Rektorzy ekonomicznych szkół wyższych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim 20 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktywnością i dokonaniami publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także działaniami podejmowanymi przez Kancelarię Prezydenta RP w sferze ekonomii i gospodarki; np. w ramach: inicjatyw ustawodawczych Prezydenta RP, Narodowej Rady Rozwoju, dyplomacji gospodarczej, aktywności doradców prezydenta, projektu Startupy w Pałacu, Konferencji 590 w Rzeszowie oraz Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta RP jest gotowa współpracować przy wydarzeniach dotyczących problematyki ekonomiczno-gospodarczej, które dotyczyłyby takich zagadnień jak: polski model kapitalizmu, konsument w relacji z instytucjami finansowymi w Polsce, patriotyzm gospodarczy, bezpieczeństwo ekonomiczne naszego kraju. Intencją Kancelarii Prezydenta RP jest, aby w dyskusji dotyczącej tych tematów wzięli udział przedstawiciele nauki, praktyki gospodarczej, a także studenci.

W trakcie spotkania omówiono również inne możliwości współpracy, w tym na polu eksperckim oraz w zakresie wymiany informacji o wydarzeniach i osiągnięciach w dziedzinie ekonomii oraz gospodarki.
20 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się także spotkanie pt. „Priorytety prezydentury: polskie firmy na świecie”, w którym także wziął udział rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.