Aktualności

Staże dla studentów i absolwentów UEP

Trwa rekrutacja na staże w ramach programu Kadry dla Gospodarki.

Co roku w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki” organizowanych jest 120 staży studenckich i absolwenckich. Każdy organizowany w ramach projektu płatny staż obejmuje 180 godzin pracy. Na staże rekrutować mogą studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych II stopnia. Z ofert staży skorzystać mogą również absolwenci UEP, którzy ukończyli Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed okresem ubiegania się o przyjęcie na staż.

Okres rekrutacji to 27.10. - 07.11.2014 r. na staże w I kwartale 2015. Dostępnych jest wiele ciekawych ofert z różnych obszarów takich, jak: księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, pozyskiwanie funduszy unijnych, konsulting, ale także statystyka, informatyka i wiele innych. 

Szczegółowe informacje o dostępne są na stronie projektu Kadry dla Gospodarki.