Zespół studentów UEP w składzie: Cezary Brudka, Klaudia Chomiak i Adam Rozynkowski wygrał konkurs „Miasto w ruchu” zorganizowany przez Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Miasto Poznań we współpracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

Do naszych studentów należy również drugie i trzecie miejsce! Drugie miejsce zajęli: Anna Świątek, Marcin Strzyżycki i Szymon Subkowski, a trzecie: Magdalena Czarnul, Łukasz Czerwiński i Katarzyna Dąbrowska. Celem konkursu było zgłębienie zagadnień dotyczących strategii rozwoju metropolii poznańskiej do 2050 roku, ze szczególnym naciskiem na transport miejski i rozwiązania logistyczne w obrębie metropolii. Projekt zakładał także stworzenie scenariuszy rozwoju współpracy administracji samorządowej, nauki i biznesu.

Jest to pierwsza tego typu wspólna inicjatywa - organizująca samorząd, naukę i biznes - wokół tematu przyszłości Poznania oraz logistyki miejskiej.


Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów, które w ciągu pół roku musiały przygotować autorski projekt. Oceniana była innowacyjność, pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność prac. Wymogiem regulaminowym było przygotowanie prac w języku angielskim.

W ramach konkursu wyłoniono najbardziej innowacyjne prace projektowe zawierające odpowiedzi na pytania:
  1. Jak może wyglądać metropolia poznańska w roku 2050?
  2. Jak będzie wyglądało poruszanie się po mieście oraz zaopatrzenie miasta w dobra i usługi?
  3. Jak mogłyby wyglądać samochody użytkowe przyszłości?
  4. Jak może wyglądać rozwój współpracy na poziomie administracji samorządowej, nauki i biznesu.
Projekt studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaiu, zwrócił szczególną uwagę na dwoistość wyzwań wobec transportu w przyszłości, a mianowicie transportu towarów oraz transportu osób. Grupa dostarczyła konkretne propozycje rozwiązań w formie aplikacji, które mają ułatwić przepływ ludzi i towarów.

Za I miejsce studenci otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 22 000 PLN oraz możliwość odbycia dwumiesięcznych praktyk w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Wręczenie nagród nastąpiło 10 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania. W uroczystości uczestniczył Rektor UEP prof. Maciej Żukowski.

Zwycięzcom gratulujemy!