Dwa programy studiów podyplomowych prowadzonych na UEP: Accounting and Financial Management - Basic Level oraz Accounting and Financial Management - Advanced Level uzyskały prestiżową akredytację ACCA.


Akredytacja ACCA jest unikalnym certyfikatem międzynarodowej, największej i najszybciej się rozwijającej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości – Association of Chartered Certified Accountants. Dzięki akredytacji absolwenci obu programów studiów podyplomowych – po egzaminie końcowym - uzyskują prawo do zwolnień z egzaminów ACCA. Jesteśmy jedynym uniwersytetem w Polsce z takimi uprawnieniami.

Proces akredytacji po stronie UEP koordynowały dr Małgorzata Czerny i dr Marta Mazurkowska z Katedry Rachunkowości.