Zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowali raport dotyczący sytuacji społeczno-ekonomicznej w naszym kraju po pierwszym kwartale 2017 r. Naukowcy w szczególności zbadali, czy rysujące się w 2016 r. zagrożenia i niekorzystne tendencje zostały w początkach tego roku odwrócone oraz to, czy nowy rok nie przyniósł nowych zagrożeń. Raport ukazał się w dodatku on-line do „Przeglądu Ekonomicznego” Obserwatorium ekonomiczne PTE.

Dodatek został przygotowany przez pracujący pod redakcją prof. dr. hab. Janusza J. Tomidajewicza zespół autorski w składzie:
  • dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
  • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
  • dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
  • dr hab. Sławomir Kalinowski z Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • dr hab. Piotr Lis, prof. nadzw. UEP z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
  • dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
  • prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.