Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej zorganizowały 19-27 czerwca 2017 r. szkołę letnią „Big data and Analytics” dla uczestników studiów doktoranckich z Kazachstanu (Narxoz University, Almaty).

 

Podczas zajęć poruszane były tematy analizy i eksploracji danych, wizualizacji wyników oraz analizy powiązań w sieciach społecznościowych. Wprowadzone zostały również bardziej zaawansowane zagadnienia analizy związane z deep learning, w tym analiza i pozyskiwanie danych z obrazów. Celem pierwszego bloku zajęć było przedstawienie uczestnikom rozmaitych narzędzi, z jakich mogą korzystać w pracy naukowej. W drugim tygodniu pobytu doktoranci zostali zapoznani z metodyką prowadzenia badań naukowych i przygotowania prac doktorskich z wykorzystaniem metod Big data.

 

Na zakończenie szkoły letniej, z wykorzystaniem zgromadzonych doświadczeń, doktoranci wzięli udział w Doctoral Consortium, organizowanym podczas międzynarodowej konferencji Business Information Systems, gdzie mieli możliwość zaprezentowania swoich prac oraz spotkania z mentorami. Obecnie doktoranci wspólnie z pracownikami UEP pracują nad publikacjami, które podsumują ich pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.