Aktualności

UEP członkiem ETSI

Na mocy umowy podpisanej z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wstąpił w poczet pełnoprawnych członków tej organizacji. W ramach ETSI funkcjonuje grupa zorientowana przemysłowo, „Industry Specification Group”, o nazwie „Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet” (ETSI ISG AFI). Wiceprzewodniczącym tej grupy oraz jej sprawozdawcą w zakresie autonomicznych sieci typu ad hoc, mesh i sensorowego jest dr inż. Michał Wódczak, pracujący na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który był jednym ze współzałożycieli tej grupy.