Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął bardzo wysokie miejsce w rankingu zrealizowanym przez Gazetę Finansową. Opiera się on na jednym parametrze i wskazuje uczelnie, które najczęściej kończą prezesi największych firm w Polsce. 
UEP znajduje się na 6. pozycji na aż 50 uczelni wziętych pod uwagę w zestawieniu. Ranking „50 najpopularniejszych uczelni, które najczęściej kończą prezesi największych firm w Polsce” dotyczy ściśle karier na najwyższych stanowiskach menedżerskich i jest istotną informacją dotyczącą losów absolwentów na rynku pracy.

Ranking ukazał się 27 lipca 2018 r. w dodatku Biznes Raport Gazety Finansowej.