Kolejny raz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju. Uczelnia obroniła ubiegłoroczne, trzecie miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.


Oceniana była jakość kadry akademickiej i jej dostępność dla studentów, możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia, a także – na podstawie systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA – to, jak posiadacze dyplomów poszczególnych uczelni radzą sobie na rynku pracy.


W rankingu znalazło się sześć uczelni i 28 wydziałów ekonomicznych. Brane pod uwagę były tylko te, które prowadzą pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Wyżej od UEP znalazły się warszawskie uczelnie: SGH i Akademia Leona Koźmińskiego.