Proces udoskonalania oferty dydaktycznej, dostosowywania jej do warunków rynkowych i poszerzania jej o zajęcia mające odbicie w rzeczywistości gospodarczej wymaga współpracy z praktykami biznesu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2003 r. ściśle współpracuje z przedstawicielami biznesu w ramach Klubu Partnera UEP, który obecnie zrzesza 70 firm. Stanowisko dziekana KP UEP od 2016 roku pełni Andrzej Głowacki prezes Zarządu DGA S.A., a prodziekanami są: dr Paweł Chudziński prezes Zarządu Aquanet S.A., dr Szczepan Gawłowski prezes Zarządu firmy Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o., Szymon Trzebiatowski dyrektor ds. projektów strategicznych w Volkswagen Poznań Sp. z o.o.


Priorytetem wśród celów strategicznych Uczelni na lata 2017-2020 jest umiędzynarodowienie działalności naukowej. Nowa Strategia stawia nacisk na internacjonalizację badań naukowych i dydaktyki. Logicznym następstwem takiej orientacji działań jest umiędzynarodowienie składu władz Klubu Partnera UEP. Dlatego też na prodziekanów KP UEP wybrani zostali dodatkowo: dr Ian Firla Chief Operations Officer O.S.T.C. Ltd (Sp. z o.o.) oraz Luis Amaral prezes Zarządu Eurocash S.A.


Nowo wybranym Prodziekanom dziękujemy za dołączenie do Klubu Partnera UEP i życzymy satysfakcji ze współpracy z UEP!