Międzynarodowa konferencja The 26th IEEE International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE’2017 odbyła się na naszej Uczelni 21–23 czerwca 2017 r. Konferencja poświęcona technologiom wspierającym współpracę między przedsiębiorstwami zorganizowana została przez Katedrę Technologii Informacyjnych.


Konferencja WETICE jest afiliowana przy międzynarodowym stowarzyszeniu The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society. Liczba kolejnych edycji tej konferencji świadczy o jej prestiżu i znaczeniu w środowisku naukowym. Możliwość organizacji konferencji przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu była wyrazem uznania dla naszej Uczelni jako liczącego się międzynarodowego ośrodka naukowego. Funkcję Głównego Przewodniczącego (General Chair) konferencji pełnił prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, a pozostali pracownicy Katedry uczestniczyli w pracach Komitetu Programowego i Organizacyjnego. Pracownicy ze stopniem doktora przewodniczyli poszczególnym sesjom konferencji. W imieniu władz Uczelni uczestników powitała Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, natomiast w drugim dniu konferencji uczestników pozdrowił Rektor UEP,  prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.


Na konferencję zgłoszono ponad 90 artykułów z 23 krajów z pięciu kontynentów, z których do prezentacji na konferencji przyjęto 44 pełne artykuły i 10 krótkich. Oprócz przyjętych artykułów, w trakcie konferencji wygłoszono trzy wykłady wiodące (keynote speech) przez wykładowców z USA, Austrii i Polski oraz trzy zaproszone referaty biznesowe wygłoszone przez przedstawicieli IBM, E&Y i Microsoft. W pierwszym dniu konferencji w ramach dodatkowych wydarzeń konferencyjnych, uczestnicy zwiedzili poznańską firmę Beyond.pl – najnowocześniejsze w Europie centrum przechowywania i przetwarzania danych.

 

Witryna konferencji była odwiedzona 165 tysięcy razy.