Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP podpisał list intencyjny z przedstawicielami zarządu Czapski Art Foundation. Dokument zawiera ramowy zakres współpracy. Obie instytucje będą wspierać się w działaniach związanych z promocją sztuki oraz edukacją i badaniami naukowymi na styku działań artystycznych i biznesu. Celem współpracy jest organizacji wspólnych wydarzeń o charakterze miastotwórczym oraz podejmowanie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju sektorów kreatywnych i innowacji technologicznych.

Podczas spotkania na UEP 14 lutego 2017 r. Fundację reprezentowali prezes zarządu Anna Fedorczuk oraz fundator Michał Czapski.