Aktualności

Wydziały UEP z kategorią A

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz efekty działalności naukowej i artystycznej 993 jednostek naukowych.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, KEJN przyznał wszystkim wydziałom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kategorię A (poziom bardzo dobry). Jako jedyna uczelnia ekonomiczna w kraju możemy pochwalić się takim wynikiem.