Wykład pod tytułem "Krótka historia giełd w ciągu ostatnich 10 tys. lat" wygłosił 10 października 2018 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dr Marek Dietl. Wystąpienie szefa GPW było integralną częścią konferencji jubileuszowej z okazji 25-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny pt. „Analiza ekonomiczna wobec współczesnych potrzeb informacyjnych". 

Doktor Marek Dietl przedstawił historię funkcjonowania giełdy, strukturę przychodów GPW i nakreślił kierunki rozwoju zawarte w strategii instytucji. W swym wystąpieniu podkreślił, że obecnie GPW stała się domeną dużych spółek, a mniejsze podmioty są obecne na rynku niepublicznym. Za jeden z przyszłościowych kierunków rozwoju uznał – związane z cyfryzacją - porządkowanie i sprzedaż danych. Omówił również krótko koszty dotyczące realizacji strategii inwestycyjnych.