Komisyjnie rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „UEP DLA NAUKI - Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych”, finansowanego ze środków własnych Uczelni.

Laureatem konkursu w 2018 r. został zespół badawczy, którego kierownikiem jest dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP z Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: dr Anna Waligóra z Wydziału Ekonomii i dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Konkurs adresowany był do doktorantów i pracowników UEP posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, z wyłączeniem osób posiadających tytuł naukowy profesora. Udział w konkursie zgłosiły 4 zespoły badawcze.

Nagrodzony projekt pt. „Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych pod wpływem rozwoju gospodarki współdzielenia – implikacje mikro-, mezo- oraz makroekonomiczne (RelGW)” uzyskał ocenę 69,33 pkt. na 100 pkt. Będzie on realizowany przez 12 miesięcy, a jego budżet wyniesie 30 000,00 zł.

Gratulujemy!