W ramach konkursu wniosków programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi (KA107) w edycji 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie na realizację 13 wizyt pracowników oraz studentów. Wniosek złożony przez Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą otrzymał maksymalną liczbę punktów. Projekt będzie realizowany wspólnie z następującymi uczelniami partnerskimi UEP:
  • Armenian State University of Economics (Armenia),
  • Almaty Management University (Kazachstan),
  • Narxoz University (Kazachstan),
  • American University of Central Asia (Kirgistan).
Celem projektu jest rozszerzanie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających transfer wiedzy, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, podniesienie poziomu dydaktyki oraz umożliwienie studentom uzyskania wartościowych kwalifikacji.