Podczas 19. edycji "POZNAŃSKICH DNI KSIĄŻKI nie tylko NAUKOWEJ" rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki. W konkursie wyróżniono Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za publikację Podstawy zarządzania organizacjami autorstwa prof. dr. hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. zw. UEP, i prof. dr hab. Szymona Cyferta, prof. zw. UEP.

Nagrodzony podręcznik wyróżnia się wśród innych pozycji poświęconych teoretycznym aspektom zarządzania organizacjami kompleksowością ujęcia problematyki, osadzeniem rozważań o charakterze teoretycznym w praktyce zarządzania oraz przystępnym językiem ułatwiającym percepcję treści. Skłania on czytelnika do głębszej refleksji i do zadawania pytań odnoszących się do istoty i natury funkcjonowania współczesnych organizacji. Książka pełniąca funkcję podręcznika akademickiego powinna być także przedmiotem zainteresowania praktyków zarządzania z sektora publicznego jako cenna pomoc w podnoszeniu efektywności instytucji.