Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 48. edycji Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości przyznał dr Zofii Agnieszce Wierzbickiej nagrodę III stopnia im. prof. Stanisława Skrzywana. Wyróżniona praca pt. „Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych i produkcji w toku a użyteczność sprawozdania finansowego” napisana została pod kierunkiem dr hab. Marzeny Remlein, prof. nadzw. UEP z Katedry Rachunkowości.