W dniu 10 września 2013 roku odbyło się Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poświęcone pamięci Prodziekana Wydziału Zarządzania i Kierownika Katedry Rachunkowości dra hab. Janusza Samelaka prof. nadzw. UEP.Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 5 września 2013 roku odszedł od nas nagle, w pełni sił twórczych, nieodżałowanej pamięci

 

Śp. dr hab. Janusz Samelak,

prof. nadzw.UEP,

 

długoletni, zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prodziekan Wydziału Zarządzania, kierownik Katedry Rachunkowości UEP, członek komisji senackich i wydziałowych, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego dydaktyka, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, budzącego powszechny szacunek i sympatię, o niespożytej energii i niezmiernie twórczego do ostatnich swoich dni.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! 

REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

 

Msza Święta pogrzebowa odprawiona zostanie w sobotę 7 września br. o godz.11.45 w kościele pw. Św. Ducha we Wrześni przy ul. Tadeusza Kościuszki 26. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz.12.45 na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się 10 września 2013 roku o godzinie 11.00 w sali 111A.