Kalendarz wydarzeń

Konferencja metodyczna pt. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji metodycznej pt. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy współudziale Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu., która odbędzie się 24-25 października 2013 w Poznaniu.

Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny i przeznaczone jest dla praktyków, którzy zajmują lub zamierzają zająć się organizowaniem różnego typu biegów masowych, reprezentujących kluby biegacza lub instytucje publiczne. Jest to pierwsza, połączona z warsztatami, konferencja w Polsce, poświęcona problematyce praktycznego wykorzystania koncepcji marketingu w organizowaniu imprez biegowych.

Bieganie, którego popularność w Polsce w ostatnich latach szybko wzrasta owocuje coraz większą ilością różnego typu imprez biegowych. Oznacza to, że tworzy się rynek biegowy, na którym organizatorzy biegów zaczynają konkurować o uczestników, sponsorów, media oraz przychylność społeczeństwa. W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera profesjonalizm organizacji takich wydarzeń, który przejawia się m.in. w wykorzystaniu zasad i narzędzi marketingu sportowego, celem wykreowania wizerunku atrakcyjnej imprezy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (którego wielu pracowników naukowych czynnie i z sukcesami uprawia biegi) dostrzegając potrzebę umiejętności menedżerskich wśród organizatorów imprez biegowych pragnie podzielić się z Państwem najnowszą wiedzą z zakresu marketingu sportowego i możliwościami jej praktycznego wykorzystania.

Chcielibyśmy, aby konferencja była forum wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli i poglądów osób związanych z bieganiem. Zakładamy, że będzie to pierwsze spotkanie skoncentrowane na tej problematyce, które stanowić może impuls dla dalszych badań i pogłębiania wiedzy na temat marketingu imprez biegowych.