Kalendarz wydarzeń

X Ogólnopolska Konferencja Uczelni Ekonomicznych

X Ogólnopolska Konferencja Uczelni Ekonomicznych "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym"

21 listopada br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie gospodarzem X ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”.


Konferencja organizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Uczelniami –Założycielami Fundacji, tj. z Uniwersytetami Ekonomicznymi z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.


Konferencja to doroczne spotkanie osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnej edukacji. W tym roku tematyka w szczególności obejmie takie zagadnienia jak:


  • synergia nauczania i e-nauczania,
  • akademickie kursy masowe,
  • e-podręczniki i otwarte repozytoria,
  • rywalizacja w edukacji,
  • jakość dydaktyki i badań w e-learningu,
  • internet społecznościowy a edukacja.

Zapraszam do aktywnego udziału w konferencji i zgłaszania swoich wystąpień. Tegoroczna formuła obejmuje możliwość wystąpienia w sesji otwartej bądź tzw. „Famelab” – trzyminutowe prezentacje (zgłoszenia do 21 października). Nie ma potrzeby przygotowywania pisemnych referatów, a monografia powstanie na podstawie opracowań nadsyłanych przez chętnych uczestników już po konferencji (zgłoszenia do 20 grudnia).


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączeniu  oraz na stronie www.e-edukacja.net

Informacji udzieli też dr Milena Ratajczak-Mrozek (milena.ratajczak@ue.poznan.pl).

Załącznik