20 lipca 2017

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do baz danych wydawnictwa SAGE:

· Stats z danymi statystycznymi USA (dostęp do dnia 18 sierpnia 2017 roku),

· Video Business Management z filmami edukacyjnymi z zakresu biznesu i zarządzania (dostęp do dnia 18 sierpnia 2017 roku).

 

19-25 sierpnia 2017

Biblioteka Główna zaprezentowała roll-up na Bulwarze Bibliotek podczas Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions we Wrocławiu.12 września 2017

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz pracownicy wzięli udział w Konferencji Dydaktycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

14-15 września 2017

Magister Elżbieta Czyżewska (kierownik Oddziału Czytelń) oraz Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczyły w konferencji naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”, podczas której przestawiły referat „Nowe oblicze po raz drugi. Jak zmieniają się przestrzenie w Bibliotece

Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

 

16 września 2017

Magister Renata Cieślewicz (z Oddziału Czytelń) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) wzięły udział w XIV Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich „Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim - Wawrzyniec 2017” zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim.

 

25 września 2017

Magister Monika Kustosz (z Oddziału Księgozbioru Studenckiego) uczestniczyła w seminarium „Wypożyczalnie międzybiblioteczne - jaka przyszłość” zorganizowanym przez Bibliotekę Główną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie.

 

26-27 września 2017

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski uczestniczył w zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który odbył się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

27 września 2017

Magister Agnieszka Dolińska (z Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w konferencji „Biblioteka wczoraj i … jutro. W setną rocznicę powstania SBP”, zorganizowanej w przez Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego i Oddział SBP w Łodzi.

 

27-30 września 2017
Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych UEP, podczas których przedstawili studentom pierwszego roku zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej.

 

W okresie wakacyjnym przeprowadzono w Bibliotece Głównej prace modernizacyjne: zamontowano klimatyzację w agendach usługowych, wymieniono wykładzinę i wybudowano sale pracy zespołowej w Czytelni Czasopism.