3 lutego 2017

W Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę  prac, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Moja Wielkopolska 2016”.

Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 2003 roku. Jego celem jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach poprzez kreatywne ukazanie najważniejszych wydarzeń w regionie i przemian nieustająco zachodzących w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.

Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 31 marca 2017 roku przez WBPiCAK w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

 

6 lutego 2017

Na terenie Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Naprawdę jaka jesteś Wielkopolsko?” przybliżającą walory turystyczne i krajoznawcze naszego regionu. Ekspozycja potrwa do 30 kwietnia 2017 roku.


Fot. A. Dolińska


Fot. A. Dolińska 


7 lutego 2017

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyła w konferencji „E-usługa OMNIS” zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

 

21 lutego 2017

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) uczestniczyły w otwarciu wystawy „Wydawnictwo warte Poznania : z dziejów Wydawnictwa Poznańskiego” oraz okolicznościowym wykładzie prof. Waldemara Łazugi z Instytutu Historii UAM, które odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

 

24 lutego 2017

Justyna Komorska oraz mgr Magdalena Musiela (z Oddziału Czytelń) ukończyły (zakończony egzaminem) kurs elementarny  z zakresu znajomości języka migowego, zorganizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”.


 

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w szkoleniach online:

  • magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) „Rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports na platformie InCites” (16 lutego 2017), „Podstawy i obliczenia wskaźnika Impact Factor” (20 lutego 2017), „Zaczytani po uszy w bazie Science Direct” (21 lutego 2017), „Zgłaszanie czasopism do bazy Scopus krok po kroku" (27 lutego 2017),
  • inżynier Magdalena Kasperska oraz mgr Joanna Piasek (z Oddziału Czytelń) „Zaczytani po uszy w bazie Science Direct” (21 lutego 2017).