8-15 maja 2017 

W ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście” pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w imprezach odbywających się w:

  •  Bibliotece Politechniki Poznańskiej: otwarciu wystawy „Exlibrisy stulecia” (8 maja);
  • Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: seminarium z cyklu „Biblioteki Świata” (11 maja);
  • Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: wykładzie dr Marty Stelmach-Mardas „Otyłość a determinanty sposobu żywienia” (12 maja) oraz prelekcji dr hab. Piotra Rzymskiego „Pornonarkomania – o problemie i skutkach dostępu do treści pornograficznych we współczesnym świecie” (15 maja).
8 maja 2017

Na terenie Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę zakładek Matyldy Paszkiewicz – córki pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Teresy Brączkowskiej. Ekspozycja potrwa do 30 czerwca 2017 roku.9 maja 2017

W sali konferencyjnej Biblioteki Głównej odbyły się prelekcje z cyklu „Wyprawy w nieznane – raj nieutracony” zorganizowane przez Koło Stowarzyszania Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej UEP w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek:
  •  „90-lecie Stowarzyszenia Polonia-Italia” – dr Ligia Henczel-Wróblewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  • spotkanie autorskie z Piotrem Świątkowskim, autorem książki „Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja Kraju Warty”;
  • „Podróże: ludzie, miejsca” – mgr Michał Grzesiak (Biblioteka Główna UEP).


11 maja 2017

Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Oddziału Informacji Naukowej) podczas seminarium z cyklu „Biblioteki świata”, zorganizowanego przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zaprezentowały „Biblioteki Budapesztu” – relację z wyjazdu w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training.


11 maja 2017

Pracownicy Biblioteki Głównej wzięli udział w konkursie fotograficznym „Bibliotekarz inny niż myślisz” zorganizowanym przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


fot. M. Musiela


16 maja 2017

Inżynier Monika Kasperska (z Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) wzięły udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


18 maja 2017

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami wydawców baz danych AIP, JSTOR i Springer zorganizowanym przez firmę ABE/IPS w ramach Warszawskich Targów Książki.


18-19 maja 2017

Magister Renata Cieślewicz (z Oddziału Czytelń), mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz dr Artur Wierzbicki (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) wzięli udział w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej” zorganizowanej przez Politechnikę Lwowską oraz Naukowo-Techniczną Bibliotekę Uniwersytetu Narodowego we Lwowie.


Dyrektor mgr inż. Roman Tomaszewski oraz pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w:

  •  konferencji prezentującej raport z badania opinii studentów - wiosna 2017 „Ocena satysfakcji studentów poznańskich publicznych szkół wyższych z wybranej uczelni” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Statystyków i Demografów UEP (12 maja);
  • VIII Konferencji Uczelnianej „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” (16 maja).


Biblioteka Główna pozyskała bezpłatne dostępy testowe do:

  • wyszukiwarki publikacji Open Access OAfindr (do dnia 24 czerwca 2017 roku);
  • bazy danych Sage Business Cases (do dnia 30 czerwca 2017 roku).