5 października 2016
mgr Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w szkoleniu „Dozwolony użytek bibliotek publicznych i instytucji naukowych - ramy prawne, wątpliwości interpretacyjne” zorganizowanym w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki.

6-7 października 2016
 mgr Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w konferencji „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu” zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zespół Historii Książek i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w Lublinie.

25 października 2016
Biblioteka pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy NASBI zawierającej pełne teksty polskich książek z zakresu informatyki, biznesu i dziedzin pokrewnych. Z bazy można korzystać do dnia 11 listopada 2016 roku.

25 października 2016
Pracownicy Oddziału Gromadzenia oraz Oddziału Informacji Naukowej uczestniczyli w wykładach „System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej” oraz „O zbiorach specjalnych prawie wszystko” wygłoszonych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej podczas seminarium z okazji Tygodnia Wolnego Dostępu (Open Access Week).

28 października 2016
mgrDorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) wzięła udział w warsztatach regionalnych „Prawa autorskie” zorganizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przez firmę Plagiat.pl.