2 października 2017

W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Książka w wymiarze naj...naj" zawierającą różnego rodzaju ciekawostki na temat książek. Wystawę można oglądać do dnia 31 grudnia 2017 roku.

5 października 2017

Biblioteka Główna zaprezentowała plakaty przedstawiające artystyczną interpretacją tematu „Dziura budżetowa, czyli deficyt finansów publicznych”. Plakaty zostały przygotowane przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach konkursu organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wystawę można oglądać w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism do dnia 30 listopada 2017 roku.


Fot. A. Dolińska

12 października 2017

Biblioteka Główna udostępniła użytkownikom trzy sale pracy zespołowej w Czytelni Czasopism.


Fot. Dział Marketingu


Fot. Dział Marketingu

13 października 2017

Biblioteka Główna pozyskała bezpłatny dostęp testowy do bazy danych ProQuest Ebook Central zawierającej pełne teksty książek z różnych dziedzin wiedzy (dostęp do dnia 11 listopada 2017 roku).

19 października 2017

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz pracownicy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Strategii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

23 października 2017

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uczestniczyli w spotkaniu z okazji Open Access Week „Praktyczne publikowanie w otwartym dostępie” zorganizowanym przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej.

23-24 października 2017

Magister Katarzyna Tkacz i mgr Daria Wojdanowicz (z Oddziału Czytelń) oraz mgr Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w Pomorskiej Konferencji Open Science „Otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”, zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską.

25-26 października 2017

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Roman Tomaszewski, mgr Anita Kubacka (kierownik Oddziału Księgozbioru Studenckiego), mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania) oraz mgr Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?” zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.