Katedra Marketingu Międzynarodowego 8 i 9 listopada 2017 r. będzie gościć sieć naukową ENRIC i współorganizować 10th ENRIC Workshop.


ENRIC (European Network for Research on Innovation in Construction) stanowi europejską sieć naukową skoncentrowaną wokół problemów innowacji w branży budowlanej. Przedmiotem warsztatu będzie dyskusja nad wspólną publikacją książkową, prezentacja realizowanych projektów oraz planowanie wniosków o finansowanie działalności i badań (m.in. w ramach programu COST).


Komitet organizacyjny warsztatu tworzą dr Milena Ratajczak-Mrozek oraz dr Adam Dymitrowski.