Ponad tysiąc absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ubranych w tradycyjne togi oraz birety z wyhaftowanym logiem UEP i frędzlem w oficjalnym kolorze swoich wydziałów – weźmie udział w tegorocznych uroczystościach absolutoryjnych. 

Udzielenie absolutorium jest aktem honorowym, funkcjonującym zwyczajowo w społeczności akademickiej. To moment wyjątkowy zarówno dla władz Uczelni oraz kadry profesorskiej, jak i dla absolwentów oraz ich rodzin.

Podczas uroczystości każdy absolwent UEP otrzyma Kartę Absolutoryjną – symboliczny dokument potwierdzający oficjalne zakończenie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Harmonogram tegorocznych uroczystości: