1 października 2017 r. absolwenci Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej wezmą udział w uroczystości absolutorium. 

Udzielenie absolutorium jest aktem honorowym, funkcjonującym zwyczajowo w społeczności akademickiej. To moment wyjątkowy zarówno dla władz Uczelni oraz kadry profesorskiej, jak i dla absolwentów oraz ich rodzin.

Podczas uroczystości każdy absolwent UEP otrzyma Kartę Absolutoryjną – symboliczny dokument potwierdzający oficjalne zakończenie studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.