IV Debata akademicka pt. „Uniwersytet a polityka” odbędzie się w 16 października 2017 r. o godz. 17:00 w CEUE (sala 4.1.).


Podczas IV Debaty Akademickiej dyskutować będziemy o tym, co to znaczy apolityczność uczelni: niezależność od państwa i różnych grup interesu, obojętność wobec spraw publicznych, neutralność w sporach publicznych, coś innego, co? Czy uczelnie w demokratycznych państwach są apolityczne? Czy uczeni powinni zabierać głos w sprawach publicznych? W jakiej roli (obywatela, eksperta, intelektualisty)? Czy głos w sprawach publicznych powinny mieć władze uczelni (rektorzy, senaty, rady wydziałów)? Jakie są granice publicznego zaangażowania uczonych i uczelni?


W dyskusji wezmą udział prof. dr hab. Roman Kubicki (Instytut Filozofii UAM), prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Filozofii UAM), dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP (Katedra Socjologii I Etyki Gospodarczej UEP) oraz prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UEP (Katedra Turystyki UEP). Moderatorem dyskusji będzie dr Krzysztof Gołata z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations.


DEBATY AKADEMICKIE organizowane po patronatem Rektorów UAM i UEP dotyczyły już samorządów i ekologii. Naukowcy o aktualnych „gorących” tematach rozmawiają w sposób merytorycznie pogłębiony, racjonalny i wyważony.

Debaty są adresowane do środowiska akademickiego, ale także do wszystkich, którym zależy na wymianie poglądów, stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi. Jak podkreślają organizatorzy, są otwarci także na inne środowiska, w szczególności na osoby, których tematyka spotkań dotyczy. Podczas każdej z debat, w dyskusji bierze udział także publiczność.