W dniach 19-20 października 2017 roku w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa - trzecia z cyklu „Nieruchomość w przestrzeni”. Organizatorami są Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja ma wymiar także wymiar praktyczny – zgłoszeni Prelegenci zajmują się wyceną nieruchomości naukowo i zawodowo. Specjalnymi Gośćmi będą naukowcy i rzeczoznawcy z Białorusi oraz Rumunii.

Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite wątki badawcze, zbiegające się w trzy główne grupy problemowe:
  • wycena i wartość nieruchomości,
  • rynek nieruchomości mieszkaniowych,
  • przemiany przestrzeni.
Celem konferencji jest diagnoza i ocena aktualnych problemów związanych z wyceną nieruchomości oraz analiza uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku nieruchomości w kontekście dalszych, dynamicznych przemian przestrzeni. Podczas konferencji Uczestnicy będą mieli możliwość wyjaśnienia interesujących ich zagadnień w dyskusji bądź poprzez bezpośrednią wymianę poglądów z Prelegentami. Prezentowane tematy zawarto w przygotowanym z tej okazji wydawnictwie (monografii) oraz czasopiśmie (Problemy Rynku Nieruchomości), które otrzyma każdy uczestnik konferencji.

Szczególnym walorem konferencji będzie prezentacja dobrych praktyk w zakresie wyceny nieruchomości.