Międzynarodowa konferencja naukowa EIBA 

„International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms” 

pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbędzie się 13-15 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.EIBA Polska skupia przedstawicieli polskiego środowiska naukowego zainteresowanych problematyką biznesu międzynarodowego, którzy poprzez swoją aktywność badawczą, publikacyjną i konferencyjną przede wszystkim w ramach European International Business Academy budują relacje z międzynarodowym środowiskiem badawczym reprezentowanym przez ponad 500 naukowców z ponad 50 różnych krajów ze wszystkich kontynentów.

Misją EIBA Polska jest rozwijanie współpracy wśród polskich specjalistów biznesu międzynarodowego poprzez wymianę poglądów, wyników badań, dobrych praktyk nauczania, promowanie konferencji, seminariów i projektów w obszarze biznesu międzynarodowego.

Organizatorami konferencji są European International Business Academy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

Zgodnie z tegorocznym tematem przewodnim "International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms" będziemy dyskutować nad rolą państwa i rynku w kontekście umacniania się na arenie międzynarodowej pozycji przedsiębiorstw z gospodarek potransformacyjnych, wzrostu intensywności transakcji międzynarodowych z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych (e-commerce), kontynuacji zmian w globalnych łańcuchach wartości, rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie inwestycji oraz handlu. Jednocześnie zostanie podjęty temat osłabienia wzrostu gospodarczego w gospodarkach wschodzących, obserwowanych tendencji populistycznych, protekcjonistycznych oraz wyzwań związanych z Brexitem. 

Sesjom plenarnym z udziałem czołowych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego i ekonomii międzynarodowej oraz przedstawicieli świata biznesu, będą towarzyszyć m. in. sesje panelowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty poświęcone pisaniu artykułów w tak prestiżowych czasopismach naukowych, jak International Business Review, Journal of International Business Studies oraz Journal of International Business Policy, a także uroczysta gala wieńcząca spotkanie.


Serdecznie zapraszamy.