21 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja, która zjednoczy środowisko restrukturyzacyjne. Prelegenci, goście oraz uczestnicy spojrzą kompleksowo na wciąż kształtujący się w Polsce rynek restrukturyzacyjny, w tym na aktualne trendy w branży.


Konferencję tworzy przede wszystkim grono doświadczonych praktyków prawa restrukturyzacyjnego. Spośród nich, 12 prelegentów, w formule prelekcji i krótkich 15-min. wystąpieniach podzieli się z Uczestnikami syntetycznymi spostrzeżeniami z przeprowadzonych projektów. Z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu swoją wiedzą podzieli się dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP (Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych) oraz Andrzej Głowacki, Prezes DGA SA i Dziekan Klubu Partnera UEP.


Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz program wydarzenia