Kalendarz wydarzeń

Równość vs. różnorodność

Dyskusja na UEP.
Dyskusja pt. „Równość vs. różnorodność” odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 21 marca 2017 r. W tym dniu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

Panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w auli UEP od godz. 11:30.

Panel I
Pełnomocnicy na rzecz równego traktowania w Poznaniu
  • Maria Krupecka, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania,
  • dr Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom,
  • prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak, Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz,
  • dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP, Pełnomocniczka Rektora ds. równego traktowania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
Panel II
Równości bez względu na wiek
  • prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP, Kierownik Katedry Logistyki Międzynarodowej, przedstawiciel osób w wieku 45+,
  • Weronika Stefaniak, właścicielka, instruktorka w ZEBRA Fitness, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Panel III
Równości bez względu na religię i pochodzenie
  • Imam Youssef Chadid, Przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, Dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu;
  • o. Roman Bielecki OP, Redaktor Naczelny miesięcznika "W drodze".