Spotkanie poświęcone realizacji Strategii UEP oraz wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odbędzie się  w środę 26 września o godzinie 11.00 w Auli.

 

W otwartej dyskusji władze Uczelni chcą wysłuchać opinii społeczności akademickiej na temat przystosowania Uczelni do wymogów nowej ustawy.