Biblioteka Główna UEP oraz firma Euromoney zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Baza danych EMIS źródłem informacji o firmach".


Biblioteka Główna UEP udostępnia bazę EMIS od 2005 roku. Obecnie baza zawiera m.in.

  • kompleksowe i wiarygodne informacje o ponad 1,4 mln spółek działających na rynkach wschodzących,
  • informacje, raporty oraz dane statystyczne dotyczące 250 sektorów przemysłu istotnych dla rynków wschodzących,
  • rzetelne informacje, raporty oraz prognozy makroekonomiczne dla ponad 125 krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Z bazy można korzystać przez internet:


- w Bibliotece Głównej i budynkach UEP - dostęp bez logowania się

- poza terenem UEP - dostęp tylko dla pracowników i doktorantów UEP po zalogowaniu się