Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych organizowane przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina.

Eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią następujące zagadnienia:
  1. Utwór jako przejaw działalności twórczej pracownika naukowego, z uwzględnieniem kwestii ochrony pomysłu – prof. Ewa Ferenc-Szydełko.
  2. Uprawnienia autora dzieła naukowego do utworu, w tym do utworu pracowniczego, z uwzględnieniem aspektów prawnoautorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym – prof. Ewa Ferenc-Szydełko.
  3. Przejście autorskich praw majątkowych – mec. Maria Grzeszczyk.
  4. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – mec. Maria Grzeszczyk.
  5. Opłaty reprograficzne jako rekompensata za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie dla użytku osobistego – Jacek Kargul.
Będzie możliwość zadawania pytań, również spoza tego zakresu.

Warsztaty odbędą się 16 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali 207B (2 piętro), w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 (czas trwania około 2 godzin + pytania uczestników).

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez rejestrację na stronie www.warsztaty-kopipol.pl