Wykład otwarty prof. Moniki Kostery (Uniwersytet Jagielloński, Linnaeus University) pt. „Archetypy organizacji alternatywnych – opowieści z terenu”, bazujący na już ponad pięcioletnich badaniach etnograficznych, odbędzie się w najbliższy czwartek 12 października w godzi. 13:30-15:00 w sali 111A. Autorka spędziła setki godzin w organizacjach nieformalnych, stowarzyszeniach, kooperatywach, czy nawet prywatnych przedsiębiorstwach, próbując zrozumieć fenomen organizacji, dla których zysk jest jedynie środkiem dla realizacji innego dobra wspólnego.


Prof. Kostera stanowi ważny głos w międzynarodowej dyskusji na temat humanistycznej roli nauk o zarządzaniu. Jej teksty były publikowane w takich periodykach jak Organization Studies, Management Learning czy też British Journal of Management. Jest również autorką lub redaktorką 38 książek w języku polskim i angielskim. Przede wszystkim jednak jest zaangażowanym badaczem terenowym.


Jako ekonomiści coraz częściej mierzymy się z potrzebą powrotu i rewizji naszych wspólnych założeń na temat ludzkiej natury i wspólnego działania w organizacji.