Kalendarz wydarzeń

Wykład otwarty prof. Zorana Mastilo

„Uwarunkowania makroekonomiczne Bośni i Hercegowiny jako kandydata do Unii Europejskiej”
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny zaprasza na wykład otwarty prof. Zorana Mastilo z Uniwersytetu Wschodniego Sarajewa i Oikos Institute, pt. „Uwarunkowania makroekonomiczne Bośni i Hercegowiny jako kandydata do Unii Europejskiej”, który odbędzie się 15 listopada (czwartek), o godz. 16.40 w sali 301 A.

Zorana Mastilo jest profesorem Uniwersytetu Wschodniego Sarajewa i rozwija współpracę naukową w ramach strategicznej jednostki naukowej Bośni i Hercegowiny, jaką jest Oikos Institute. Profesor Mastilo pełnił funkcję dyrektora generalnego funduszu emerytalnego i rentowego Republiki Serbskiej w latach 2007-2011. Prywatnie interesuje się systemami emerytalnym i ubezpieczenia zdrowotnego. Jest osobą znaną i cenioną nie tylko w kręgach naukowych.

Po wykładzie zaplanowano spotkanie z pracownikami i osobami zainteresowanymi wspólnymi projektami oraz możliwością publikacji w czasopiśmie "Economics". Wolumin ten znajduje się w spisie czasopism od 10.12.2013 roku. W ciągu 5 lat uzyskał akredytację międzynarodowych baz indeksowanych: EBSCO Publishing, DeGruyter Open, Scientific Indexing Services, Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Google Scholar i innych. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem „Economics” do bazy Scopus. Dalszym krokiem jest zwiększenie rozpoznawalności czasopisma na arenie międzynarodowej. Obserwując skuteczność prac i determinację władz oraz wsparcie rządowe można ocenić czasopismo jako rozwojowe.