Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza wygłosi dla społeczności akademickiej UEP wykład pt. „Zmiany w polskim systemie podatkowym”. Spotkanie odbędzie się w 14 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali 111A.

Paweł Gruza urodził się 1 czerwca 1977 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych merytorycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą (m.in. kursy standardów rachunkowości polskiej i międzynarodowej, ustawodawstwo gospodarcze Unii Europejskiej, międzynarodowe planowanie podatkowe, branżowe programy szkoleniowe).

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe. Zarządzał wieloma interdyscyplinarnymi projektami dla firm z sektora przemysłowego i finansowego. W latach 2000 – 2006 pracował w firmach doradczych. Od kwietnia 2016 r. był wiceministrem Skarbu Państwa. W listopadzie 2016 r. powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Jest współautorem pierwszego komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz pierwszego w Polsce komentarza do unijnych dyrektyw w sprawie VAT (2004, wybór i redakcja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE).