7 marca 2016
Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę fotografii Ryszarda Warszewskiego, która przedstawia dokonania autora na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W przeważającej większości są to zdjęcia szeroko pojętej natury, architektury oraz pejzaże.

Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 31 maja 2016 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

7-11 marca 2016
Justyna Komorska (z Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni Czasopism), mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) odbyli szkolenie w Bibliotece Uniwersytetu w Sewilli w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training (STT) w trakcie którego poznali jej historię, funkcjonowanie w strukturze uczelni oraz odwiedzili biblioteki wydziałowe i centra uniwersyteckie.


fot. A. Wierzbicki


fot. A. Wierzbicki

14 marca 2016
Magister Agnieszka Dolińska (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyła w konferencji „Nowa ocena parametryczna jednostek naukowych” zorganizowanej przez Nova Skills Sp. z o.o. w Warszawie.

18 marca 2016
Pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji wzięli udział w szkoleniu „Zastosowanie narzędzi i baz Thomson Reuters (Web of Science, JCR, EndNote) w tworzeniu dorobku naukowego i jego ocenie” przeprowadzonym przez przedstawiciela wydawcy baz Marcina Kapczyńskiego w Bibliotece Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

***
Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się uczniowie klas akademickich Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP:
  • z VII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (8 marca 2016),
  • z Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu (11 marca 2016),
  • z V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (23 marca 2016).