3, 9, 10 października 2015
Pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych, podczas których przedstawili zaocznym studentom pierwszego roku zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej.

12 października 2015

Biblioteka pozyskała i oferowała użytkownikom bezpłatny dostęp testowy do pełnotekstowej bazy Sage Business Researcher. Z bazy można było korzystać do 31 października 2015 roku.

16 października 2015
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

16 października 2015
Na terenie Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Z naszych zbiorów: Poznań XIX i XX wieku", przybliżającą bogactwo i różnorodność tematyczną zasobów drukowanych Biblioteki Głównej. Ekspozycja potrwa do 30 listopada 2015 roku.

17 października 2015
Doktor Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) przedstawił zbiory i usługi Biblioteki Głównej słuchaczom studiów MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

20 października 2015
W Czytelni Książek zaprezentowano wystawę „Historia Stowarzyszenia Absolwentów UEP”, przygotowaną przez Zarząd Stowarzyszenia we współpracy z Ośrodkiem Historii UEP. Ekspozycję można oglądać do 31 marca 2016 roku.

21 października 2015
Magister inż. Anna Adamek, mgr Agnieszka Dolińska oraz mgr Joanna Gryt (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyły w wykładzie mgr Emilii Karwasińskiej „Czasopisma otwarte na świat - PRESSto uniwersytecka platforma elektronicznych czasopism naukowych”. Wykład, w ramach Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce 2015, odbył się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu.

22 października 2015
W Czytelni Czasopism odbyło się szkolenie dla pracowników Biblioteki Głównej dotyczące obsługi sprzętu oraz oprogramowania dla osób niedowidzących i niewidomych. Szkolenie, zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Rektora UEP ds. Osób Niepełnosprawnych, przeprowadził Bartosz Zakrzewski, specjalista -informatyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

30 października 2015
Bibliotekę zwiedzili uczniowie szkół średnich współpracujących z Wydziałem Zarządzania UEP w ramach projektu „Klasa akademicka".