1 stycznia
Biblioteka zrezygnowała z subskrypcji elektronicznych baz danych:
  • CRCnetBASE - z książkami wydawnictwa CRC Press,
  • IEEE - z publikacjami Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz Institution of Engineering and Technology,
  • IMF eLibrary - z publikacjami International Monetary Fund.
12, 13, 21 stycznia
Pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów uczestniczyli w webinarium szkoleniowym zorganizowanym przez Centrum NUKAT przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

14 stycznia
Bibliotekę odwiedzili uczniowie z XII LO w Poznaniu, uczestnicy projektu „Klasa akademicka WE UEP”.

19 stycznia
Bibliotekę zwiedzili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni" w Poznaniu.


Fotografia (Katarzyna Wiktor )

28 stycznia
W Czytelni Czasopism zaprezentowano najstarsze XIX-wieczne wydawnictwa ciągłe znajdujące się w zbiorach Biblioteki: czasopisma naukowe, dzienniki urzędowe, informatory statystyczne oraz sprawozdania organizacji. Wystawa, przybliżająca bogactwo i różnorodność zasobów drukowanych Biblioteki, potrwa do 31 marca 2015 roku.

29 stycznia
Eliza Antkowiak oraz mgr Barbara Rosińska (z Oddziału Księgozbioru Studenckiego) wzięły udział w prezentacji Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej ACADEMICA, która odbyła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Prezentację oraz warsztaty poprowadziły autorki projektu pod kierownictwem Katarzyny Ślaskiej, zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. cyfrowych.

29 stycznia
Magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji)
uczestniczyły w IX seminarium naukowym „Awanse naukowe. Wskaźniki bibliometryczne w nowych procedurach awansów naukowych i ocenie dorobku” zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

30 stycznia
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP opiniującej projekty realizowane przez Ośrodek Historii UEP działający przy Bibliotece Głównej.