11 września 2015
Magister Elżbieta Czyżewska (kierownik Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni Czasopism) uczestniczyła w konferencji naukowo-szkoleniowej „Kompetencje bibliotekarza – wczoraj i dziś”, zorganizowanej przez olsztyński Odział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

14-16 września 2015
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu” zorganizowanej w Supraślu przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

18 września 2015
Magister inż. Anna Adamek (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyła w konferencji „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz" zorganizowanej przez Bibliotekę Politechniki Warszawskiej.

19 września 2015
Magister Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) wzięła udział w XII Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich „Wawrzyniec 2015" zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koninie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Zagórowie.

23 września 2015
Publikacja autorstwa mgr inż. Romana Tomaszewskiego (Dyrektora Biblioteki) oraz dr. Artura Wierzbickiego (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) „Upowszechnianie historii i tradycji akademickiej na przykładzie działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ukazała się w tomie „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna” pod red. A. Borysowskiej, wydanym przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

24 września 2015
Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę prac, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotograficznym „Moja Wielkopolska 2014”.
Konkurs jest organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 2003 roku. Jego celem jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej małej ojczyzny we wszystkich jego przejawach poprzez kreatywne ukazanie najważniejszych wydarzeń w regionie i przemian nieustająco zachodzących w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.
Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 15 listopada 2015 roku przez organizatora konkursu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii”, projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

24-25 września 2015
Pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji (mgr inż. Anna Adamek, mgr Agnieszka Dolińska, mgr Joanna Gryt, dr Artur Wierzbicki, mgr Dorota Wojewoda) uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych UEP, podczas których przedstawili studentom pierwszego roku zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej.

28 września 2015
Magister Liliana Kozik oraz mgr Karolia Majcher (z Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczyły w naradzie bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

30 września 2015
Wystawa „Historia Stowarzyszenia Absolwentów UEP”, przygotowana przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEP we współpracy z Ośrodkiem Historii UEP działającym przy Bibliotece Głównej, towarzyszyła uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2015/2016.